یک مد طعام چقدر است؟

در کفاره روزه یک اصطلاحی بنام مد طعام است که برای خیلی سوال است که مد طعام چیست و یک مد طعام چقدر است؟ و اینکه آیا بجای یک مد طعام میتوان پول و هزینه آن را به فقیر داد یا خیر؟ حال ما میخواهیم به این سوالات درباره چیستی مد طعام و اندازه و معادل آن را بیان کنیم پس با ما همراه شوید:
یک مد طعام چقدر است؟
منظور از مد و طعام در کفاره چیست؟ و یک مد طعام چقدر است؟

منظور از«طعام»، گندم، آرد، نان، جو، خرما و مانند آن است و«مد» حدود 750 گرم یا ده سیر مى ‏باشد.

آیا میتوان بجای یک مد طعام، پول و هزینه آن را به فقیر دارد؟

دادن پول به فقیر به جای طعام، کفایت نمی کند مگر آنکه فقیر پول را از طرف کسی که پول بابت کفاره می دهد، طعام خریداری کند و آن طعام را مصرف کند.
اگر نمی توانید به فقیر طعام بدهید، می توانید پول آن را به دفتر مراجع ارسال کنید تا از طرف شما به فقیر طعام بدهند.

بنابراین منظور از یک مد، وزنی معادل هفتصد و پنجاه گرم و منظور از طعام، غذای اصلی؛ آنچه مانند نان، آرد، گندم و برنج است می باشد.
آنچه واجب است این است که به عنوان کفاره، یک مد طعام به فقیر بدهید، که می توانید هزینه آن را به خود فقیر بپردازید، به این شرط که مطمئن باشید برای تهیه طعام استفاده می کند و یا می توانید هزینه آن را به افراد مطمئن بسپارید، تا از طرف شما، طعام تهیه کنند و در اختیار فقرا قرار بدهند.

دکمه بازگشت به بالا