Ultimate magazine theme for WordPress.

آیا خون لثه روزه را باطل می کند؟

حکم خون لثه و دندان

برخی مشکل بیماری لثه دارند و خود به خود از لثه آنها در طول روز خون می آید، حال سوال این است که اگر کسی خون از لثه و دندان او بیاید آیا فرو بردن آن روزه را باطل می کند؟ آیا اگر بصورت غیر اختیاری خون لثه فرو برود روزه باطل می شود؟

پاسخ: طبق نظر اکثر مراجع تقلید اگر خون لثه یا دندان در آب دهان مستهلک شود(از بین برود) فرو بردن آن روزه را باطل نمی کند و الا موجب بطلان روزه می شود و باید علاوه بر قضا، کفاره هم بدهید. ولی اگر بی اختیار و ناخواسته فرو بردید اشکالی ندارد. حال نظر همه مراجع را در زیر میتوانید بخوانید:

پرسش:  به جهت بیمارى مربوط به لثه، در روز چندین بار از آن خون مى‏آید؛ ولى گاهى بدون توجّه فرو مى ‏رود، آیا روزه باطل مى‏شود؟
همه مراجع: اگر بدون توجه و اختیار فرو داده شود، روزه صحیح است.[1]

گاهى از لثه‏ هایم خون بیرون مى‏آید و با آب دهان مخلوط مى‏ گردد؛ آیا اگر آن را فرو ببرم، روزه باطل مى‏شود؟
همه مراجع (به جز تبریزى، صافى و نورى):
اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود(از بین برود)، فرو بردن آن روزه را باطل نمى‏ کند.[2]
آیات عظام تبریزى و صافى: اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود، بنا بر احتیاط واجب فرو نبرد و بیرون بریزد.[3]
آیت اللَّه نورى: فرو بردن آن جایز نیست؛ هرچند در آب دهان مستهلک شود.[4]

در ادامه بخوانید: 9 چیز روزه را باطل می کند.
در ادامه بخوانید: آیا چشیدن غذا روزه را باطل می کند؟

_________________________________
منابع:
[1]  امام، استفتاءات، ج 1، روزه، س 6؛ توضیح‏المسائل مراجع، م 1573؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 1581؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 765.
[2]  امام، سیستانى، فاضل و مکارم، تعلیقات على العروه، الفصل الرابع، م 1؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، 763 و دفتر: وحید، بهجت.
[3]تبریزى، استفتاءات، س 640 و دفتر: صافى.
[4]  نورى، تعلیقات على العروه، الفصل الرابع، م 1