Ultimate magazine theme for WordPress.

حکم مسواک زدن در ماه رمضان برای روزه دار

حکم مسواک زدن با خمیر دندان در ماه رمضان

در اسلام تاکید زیادی به مسواک زدن شده است و حال سوال این است که حکم مسواک زدن در ماه رمضان و در حال روزه چیست؟ آیا موجب باطل شدن روزه می شود؟

مسواک زدن در حال روزه

حکم مسواک زدن در حال روزه از نظر آیت الله خامنه ای

سؤال: آیا مسواک کردن با خمیر دندان، در حال روزه اشکال دارد؟
جواب: اشکال ندارد؛ ولی باید از فرو رفتن آب دهان که آغشته با خمیر دندان و آب است جلوگیری شود.

حکم مسواک زدن برای روزه دار از نظر آیت الله سیستانی

پرسش: ایا شستن دهان و دندان با فرچه و خمیر،روزه باطل می شود ؟
پاسخ: مسواک زدن در ماه رمضان مفطر نیست اگر روزه دار ذرات خمیر دندان را که با آب دهان قاطى شده فرو ندهد. ومقدار کمى که در آب دهان از بین مى رود به روزه ضرر نمی رساند.

پرسش: آیا مسواک کردن با خمیر دندان موجب بطلان روزه می شود؟
پاسخ: مسواک زدن در ماه رمضان مفطر نیست اگر روزه دار ذرات خمیر دندان را که با آب دهان قاطى شده فرو ندهد. ومقدار کمى که در آب دهان از بین مى رود به روزه ضرر نمی رساند.

پرسش: مسواک زدن بعد از اذان صبح با خمیر داندانهای موجود چه حکمی دارد؟
پاسخ: مسواک زدن در ماه رمضان مفطر نیست اگر روزه دار ذرات خمیر دندان را که با آب دهان قاطى شده فرو ندهد. ومقدار کمى که در آب دهان از بین مى رود به روزه ضرر نمی رساند.

مسواک زدن هنگام روزه از نظر آیت الله مکارم شیرازی

پرسش: مسواک زدن در حین روزه چه حکمی دارد؟
پاسخ: مسواک کردن در حال روزه، مانعی ندارد. ولی اگر رطوبت پیدا کند و مسواک را بیرون آورده و به دهان بازگرداند و رطوبت آن در آب دهان از بین نرود و فرو رود، جایز نیست (مگر این که آن را بیرون بریزد) و در صورتی که با خمیر دندان مسواک کند، باید دهان را بعد از آن کاملا بشوید.

پرسش: معظم له در مورد مسواک زدن می فرمایید: اگر رطوبت به قدری کم باشد که در آب دهان مستهلک شود ضرری به روزه وارد نمی کند، ولی نسبت به آدامس می فرمایید: با توجه به حل شدن تدریجی آن مبطل روزه است؛ آیا این حل شدن تدریجی از موارد مستهلک شدن نیست؟ خصوصا در مورد آدامس های معمولی (غیر از سقز طبیعی) که ظاهرا تغییری در جرم آنها بعد از مدت ها استفاده، مشاهده نمی شود؟
پاسخ: منظور این است که آدامس با جویدن کوچک می شود، و این بیانگر آن است که ذراتی از آن جدا می شود و با آب دهان فرو می رود؛ اگر یقین دارید چیزی جدا نشده، مبطل نیست.

پرسش: مسواک زدن با چوب تر برای روزه دار چه حکمی دارد؟
پاسخ: انجام این کار کراهت دارد.