Ultimate magazine theme for WordPress.

حکم تزریق آمپول و سرم زدن روزه دار در ماه رمضان

  • حکم آمپول زدن روزه دار در ماه رمضان چیست؟
  • آیا تزریق آمپول  روزه را باطل می کند؟
  • سرم زدن در ماه رمضان چه حکمی دارد؟
  • آیا فرقی بین آمپول زدن در عضله یا در رگ وجود دارد؟
  • آیا تفاوتی بین آمپول دارویی با آمپول تقویتی وجود دارد؟
  • حکم روزه بیمارانی که از دارو استفاده می کنند چیست؟

اینها نمونه سوالاتی است که در مورد تزریق سرم یا آمپول زدن در حال روزه است که در این پست میخواهیم به همه این سوالات پاسخ دهیم پس تا آخر مطلب را بخوانید.

تزریق آمپول و سرم برای روزه دار

حکم تزریق آمپول برای روزه دار

پرسش: حکم تزریق آمپول در حال روزه ماه رمضان چیست؟

آیات عظام امام، بهجت و خامنه ‏اى: اگر آمپول جنبه غذایى و تقویتى دارد، بنابر احتیاط واجب، باید از تزریق آن خوددارى کرد؛ ولى اگر جنبه دوایى دارد و یا عضو را بى‏ حس مى‏ کند، تزریق آن اشکال ندارد.[1]

آیات عظام تبریزى، سیستانى، صافى، نورى و وحید: تزریق آمپول، روزه را باطل نمى‏کند؛ خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، یا جنبه دوایى و مانند آن.[2]

آیت اللَّه فاضل: اگر آمپول جنبه ‏غذایى و تقویتى‏داشته‏باشد، باید از تزریق آن خوددارى کرد؛ ولى اگر جنبه دوایى دارد و یا عضو را بى‏حس مى‏کند، تزریق آن اشکال ندارد.[3]

آیت اللَّه مکارم: تمام انواع آمپول‏هاى دارویى یا تقویتى که به صورت عضلانى تزریق مى‏شوند براى افراد روزه‏دار اشکال ندارد ولى تزریق آمپول‏هاى وریدى جایز نیست.[4]

حکم تزریق سرم‏ برای روزه دار

پرسش: حکم تزریق سرم در حال روزه ماه رمضان چیست؟

آیات عظام امام، تبریزى، خامنه ‏اى و وحید: بنابر احتیاط واجب، باید از تزریق سرم خوددارى کند؛ خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، یا جنبه دوایى و مانند آن.[5]

آیت اللَّه بهجت: تزریق سرم روزه را باطل مى‏کند.[6]

آیات عظام سیستانى، صافى و نورى: تزریق سرم روزه را باطل نمى‏کند؛ خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، یا جنبه دوایى و مانند آن.[7]

آیت اللَّه فاضل: اگر سرم جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، باید از تزریق آن خوددارى کرد؛ ولى اگر جنبه دوایى و مانند آن داشته باشد، تزریق آن اشکال ندارد.[8]

آیت اللَّه مکارم: تزریق سرم‏ه اى وریدى براى روزه‏ دار جایز نیست.[9]

همچنین بخوانید: حکم مسواک زدن برای روزه دار

حکم تزریق در حال روزه از نظر آیت الله خامنه ای

تزریق واکسن در حال روزه

188. زدن واکسن هپاتیت وقتی که روزه هستیم چه حکمی‌ دارد؟ آیا روزه را باطل می‌‌کند؟
ج) اگر تزریق به عضله باشد، مانع ندارد.

تزریق آمپول و سرم در حال روزه

189. نظر شریف جناب‌عالی درباره تزریق آمپول و سایر تزریقات نسبت به روزه‌داران در ماه مبارک رمضان، چیست؟
ج) احتیاط واجب آن است که روزه دار از آمپول‌های مقوّی یا مغذّی و هر آمپولی که در رگ تزریق می‌ شود و نیز انواع سرم‌ ها خودداری کند، لکن آمپول‌های دارویی که در عضله تزریق می‌ شود و نیز آمپول‌هایی که برای بی حسّ کردن به کار می‌ رود، مانعی ندارد.

۱۹۰. حکم تزریق سرم در حال روزه ماه رمضان چیست؟
ج) بنابر احتیاط واجب، باید از تزریق سرم خودداری کند؛ خواه جنبه غذایی و تقویتی داشته باشد، یا جنبه دوایی و مانند آن.

تزریق خون در حال روزه

۱۹۱. بیماری تالاسمی‌ دارم و مجبورم که خون بزنم، روزه‌ام را گرفته‌ام. آیا روزه‌ام درست است یا این که باید قضای آن را به‌جا بیاورم؟
ج) تزریق خون به احتیاط واجب موجب بطلان روزه است.

خروج خون در حال روزه

192. آیا خارج کردن خون از بدن در ماه رمضان از مبطلات روزه است؟
ج) جزو مبطلات روزه نیست، ولی خارج کردن خونی که موجب ضعف شود ـ با حجامت و غیره ـ برای روزه‌دار کراهت دارد.

همچنین بخوانید: حکم رفتن به دندانپزشکی در ماه رمضان

تزریق آمپول و سرم در روزه از نظر آیت الله سیستانی

پرسش: سرم و یا آمپول خوراکی که از رگ تزریق می شود روزه را باطل می کند؟ اعم از این که مریض ناچار باشد و یا نباشد؟
پاسخ: در هر دو صورت روزه را باطل نمی کند .

پرسش: زدن آمپول تقویتی یا خوراکی یا سرم و مانند اینها برای فرد روزه دار حکمش چیست؟
پاسخ: مانعی ندارد و ضرر به روزه نمی رساند .

تزریق آمپول در روزه از نظر آیت الله مکارم شیرازی

حکم تزریق آمپول در حال روزه

آیا تزریق آمپول هایى که جهت بى حسى، کاهش درد، کشتار میکروبها و مانند آن به کار مى رود، در صورتى که هیچ خاصیّتى جهت رساندن ویتامین یا موّاد غذایى به بدن نداشته باشد، روزه را باطل مى کند؟
تمام تزریقات دارویى و تقویتى و بى حسّى و واکسن هر گاه در عضله باشد براى روزه دار اشکال ندارد، ولى از تزریق در رگ مطلقاً پرهیز شود.

حکم تزریق آمپول و سرم در حین روزه داری

پرسش: حکم تزریق آمپول و سرم در حین روزه داری چیست؟
پاسخ: تمام انواع آمپول های دارویی یا تقویتی یا بی حسّی که به صورت عضلانی تزریق می شوند و همچنین تزریق عضلانی واکسن برای افراد روزه دار اشکالی ندارد؛ ولی تزریق آمپول ها و سرم های وریدی (که در رگ تزریق می شوند) جایز نیست.

حکم روزه بیمارانی که از دارو استفاده می کنند

پرسش: حکم روزه بیمارانى که از دارو استفاده مى کنند، در فروض زیر چیست؟
الف) تزریق آمپول یا سرم از طریق رگ انجام مى شود و دارو:
1. فقط جنبه تقویتى داشته باشد.
2. جنبه درمانى و تقویتى داشته باشد.
3. جنبه غیر تقویتى داشته باشد.
ب) استفاده از قطره، در سه فرض فوق نسبت به دارو، از طریق چشم، گوش، یا بینى چه حکمى دارد؟
ج) وارد کردن دارو از طریق سوند معده (لوله اى که از طریق دهان یا بینى وارد معده بیمار مى شود) چه حکمى دارد؟
پاسخ: الف) تمام تزریقات مذکور براى روزه دار اشکال دارد; ولى تزریق در عضله مانعى ندارد.
ب)اگر به حلق وارد نشود، یا شک داشته باشیم، اشکالى ندارد.
ج) جایز نیست; مگر در مواقع ضرورت که آن نیز موجب بطلان روزه است.

تزریق آمپول تخمک گذاری در حال روزه

پرسش: اگر آمپول برای تخمک گذاری هنگامی که روزه است به زن تزریق شود روزه باطل است؟
پاسخ: اگر آمپول درعضله باشد اشکالی ندارد.

همچنین بخوانید: حکم جویدن آدامس برای روزه دار

  • منبع: پاسخکده برگفته از استفاءات و توضیح المسائل مراجع

___________________________________________
[1] توضیح‏المسائل مراجع، م 1576؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 767.
[2] توضیح‏المسائل مراجع،، م 1576؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 1584.
[3] توضیح‏المسائل مراجع، م 1576.
[4] توضیح‏المسائل، م 1339.
[5] خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 767؛ تبریزى، استفتاءات، س 681؛ مکارم، توضیح‏المسائل مراجع، م 1576 و دفتر: امام و وحید.
[6] دفتر: بهجت.
[7] صافى، جامع‏الاحکام، ج 1، س 473 و دفتر: سیستانى و نورى.
[8] فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 442.
[9] توضیح‏المسائل، م 1339.