Ultimate magazine theme for WordPress.

آیا واکسن روزه را باطل میکند؟

آیا تزریق واکسن روزه را باطل میکند؟

در مورد حکم تزریق واکسن برای روزه دار اکثر مراجع میفرمایند که اگر تزریق در عضله باشد اشکالی ندارد و برخی نیز فرقی بین تزریق در عضله یا در رگ نمی گذراند و میفرمایند اشکالی ندارد که در ادامه میتوانید نظر مراجع تقلید را بخوانید.

آیا واکسن روزه را باطل میکند؟

آیا واکسن روزه را باطل میکند؟ از نظر مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای

۱۸۸. زدن واکسن هپاتیت وقتی که روزه هستیم چه حکمی‌ دارد؟ آیا روزه را باطل می‌‌کند؟
ج) اگر تزریق واکسن به عضله باشد، مانع ندارد.

آیا واکسن روزه را باطل میکند؟ از نظر آیت الله مکارم شیرازی

حکم تزریق واکسن در حال روزه

پرسش: آیا تزریق آمپول هایى که جهت بى حسى، کاهش درد، کشتار میکروبها و مانند آن به کار مى رود، در صورتى که هیچ خاصیّتى جهت رساندن ویتامین یا موّاد غذایى به بدن نداشته باشد، روزه را باطل مى کند؟
پاسخ: تمام تزریقات دارویى و تقویتى و بى حسّى و واکسن هر گاه در عضله باشد براى روزه دار اشکال ندارد، ولى از تزریق در رگ مطلقاً پرهیز شود.
پرسش: حکم تزریق آمپول و سرم در حین روزه داری چیست؟
پاسخ: تمام انواع آمپول های دارویی یا تقویتی یا بی حسّی که به صورت عضلانی تزریق می شوند و همچنین تزریق عضلانی واکسن برای افراد روزه دار اشکالی ندارد؛ ولی تزریق آمپول ها و سرم های وریدی (که در رگ تزریق می شوند) جایز نیست.

آیا واکسن روزه را باطل میکند؟ از نظر آیت الله سیستانی

پرسش: آیا تزریق آمپول و واکسن روزه را باطل می کند؟
پاسخ: تزریق آمپول و واکسن روزه را باطل نمیکند؛ خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، یا جنبه دوایى و مانند آن.

همچنین بخوانید: حکم مسواک زدن برای روزه دار

  • منبع: پاسخکده برگفته از استفتاءات مراجع عظام تقلید