حکم استفاده از کرم واژینال برای روزه دار

برخی از بیماران در ماه رمضان از کرم واژینال استفاده میکنند و سوال این است که آیا استفاده از کرم واژینال روزه را باطل می کند؟
طبق نظر اکثر مراجع تقلید آنچه که موجب باطل شدن روزه می شود اماله کردن با چیز روان در حال روزه است ولی استفاده از پماد و کرم واژینال روزه را باطل نمی کند. و در ادامه میتوانید استفتاءی که از مراجع در مورد استفاده از کرم واژینال برای روزه دار شده است را بخوانید.

کرم واژینال روزه را باطل میکند؟

آیا کرم واژینال روزه را باطل میکند؟ آیت الله مکارم شیرازی

پرسش: چنانچه خانمی باید برای رحم خود پماد استفاده نماید و مجبور باشداین کار را با وسیله مخصوصى انجام بدهد، روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ: معاینات داخلی زنان و استفاده از پمادها و قرص های واژینال و استعمالات مانند آن، غسل ندارد و روزه را باطل نمی کند.

پرسش: بنده به دلیل بیماری از کرم واژینال کلوتریمازول استفاده میکنم، یعنی توسط یک اپلیکاتور این پماد را وارد واژن میکنم، آیا غسل برای من واجب است؟ آیا کرم واژینال روزه را باطل میکند؟
پاسخ: استفاده از پماد و کرم واژینال غسل ندارد و روزه شما نیز باطل نمی شود.