Ultimate magazine theme for WordPress.

آیا آمپول تقویتی روزه را باطل میکند؟

حکم تزریق آمپول تقویتی برای روزه دار

آیا آمپول تقویتی روزه را باطل میکند؟ یکی از مبطلات روزه خوردن و آشامیدن است حال بعضی چیزها مانند تزریق آمپول تقویتی و سرم با وجود اینکه صدق خوردن نمی کند ولی بنابر نظریه برخی مراجع روزه را باطل میکند که در ادامه میتوانید نظر مرجع تقلید خود را بخوانید.

آمپول تقویتی روزه را باطل میکند؟

آیا آمپول تقویتی روزه را باطل میکند؟ آیت الله خامنه ای

189. نظر شریف جناب‌عالی درباره تزریق آمپول و سایر تزریقات نسبت به روزه‌داران در ماه مبارک رمضان، چیست؟
ج) احتیاط واجب آن است که روزه دار از آمپول‌های تقویتی یا مغذّی و هر آمپولی که در رگ تزریق می‌ شود و نیز انواع سرم‌ ها خودداری کند، لکن آمپول‌های دارویی که در عضله تزریق می‌ شود و نیز آمپول‌هایی که برای بی حسّ کردن به کار می‌ رود، مانعی ندارد.

۱۹۰. حکم تزریق سرم در حال روزه ماه رمضان چیست؟
ج) بنابر احتیاط واجب، باید از تزریق سرم خودداری کند؛ خواه جنبه غذایی و تقویتی داشته باشد، یا جنبه دوایی و مانند آن.

بیانات مقام معظم رهبری در روز اول ماه مبارک رمضان

از جمله کارهایى که روزه‌دار باید از آن اجتناب کند و واضح ترین مصداق روزه هم هست، خوردن و آشامیدن است؛ ولو آن چیزى که خورده یا آشامیده مى‌شود، خیلى کم باشد. همین اندازه که صدق خوردن کرد، اگر عمداً باشد، روزه باطل مى‌شود. بعضى چیزهاست که صدق خوردن نمى‌کند، اما همه‌ى مراجع فتوا داده‌اند که آنها هم مثل خوردن و آشامیدن، مبطل روزه است. از قبیل چه چیز؟ از قبیل سرم هاى غذایى که وارد بدن مى‌شود. این خوردن، عرفى نیست؛ اما مبطل روزه است. یا حتى آمپول هاى تقویتى که داخل رگ یا عضله تزریق مى‌شود، مبطل روزه است. اگرچه در مورد آمپولهاى غیر تقویتى، که مربوط به تقویت و ویتامین و ایجاد ذخیره‌ى غذایى و غیره نیست، اشکال نکرده‌اند – و ظاهراً اشکال هم ندارد – اما بعضى احتیاط کرده‌اند. آب دهان را فرو بردن هم اشکالى ندارد؛ اما اگر مسواک را داخل دهان کردید و به آب دهان آغشته شد، بعد همان را آوردید بیرون و دوباره داخل دهانتان کردید و آن آب را فرو بردید، این، باز مبطل است. یعنى مسأله‌ى خوردن و آشامیدن مسأله‌ى دقیقى است. واضح ترین مصداق روزه هم، امساک از خوردن و آشامیدن است. اگرچه موارد دیگر هم هست که ان‌شاءاللَّه در طول ماه، مسائلش را لابد آقایان خواهند گفت.

آیا آمپول تقویتی روزه را باطل میکند؟ آیت الله مکارم شیرازی

تمام انواع آمپول های دارویی یا آمپول تقویتی یا بی حسّی که به صورت عضلانی تزریق می شوند و همچنین تزریق عضلانی واکسن برای افراد روزه دار اشکالی ندارد؛ ولی تزریق آمپول ها و سرم های وریدی (که در رگ تزریق می شوند) جایز نیست.

آیا تزریق آمپول هایى که جهت بى حسى، کاهش درد، کشتار میکروبها و مانند آن به کار مى رود، در صورتى که هیچ خاصیّتى جهت رساندن ویتامین یا موّاد غذایى به بدن نداشته باشد، روزه را باطل مى کند؟
تمام تزریقات دارویى و تقویتى و بى حسّى و واکسن هر گاه در عضله باشد براى روزه دار اشکال ندارد، ولى از تزریق در رگ مطلقاً پرهیز شود.

آیا آمپول تقویتی روزه را باطل میکند؟ آیت الله سیستانی

پرسش: زدن آمپول تقویتی یا خوراکی یا سرم و مانند اینها برای فرد روزه دار حکمش چیست؟
پاسخ: مانعی ندارد و ضرر به روزه نمی رساند .

پرسش: سرم و یا آمپول خوراکی که از رگ تزریق می شود روزه را باطل می کند؟ اعم از این که مریض ناچار باشد و یا نباشد؟
پاسخ: در هر دو صورت روزه را باطل نمی کند .

راستی در ادامه میتوانید مطالب مرتبط به موضوع بالا را بخوانید:

منبع: پاسخکده برگفته از استفتاءات مراجع عظام تقلید