آیا نزدیکی در شب یا روز عاشورا حرام است؟

قبلا در مورد اینکه شبهایی که نباید نزدیکی کرد حکم آن را بیان کردیم حال در مورد نزدیکی در شب عاشورا و همچنین نزدیکی در ایام شهادت اهل بیت و ماه محرم و صفر، از نظر فقهاء رابطه جنسی با همسر حرام نیست ولی تا آنجای که امکان دارد بهتر است جهت احترام به پیشوایان دینی خودداری شود، مانند اینکه خود انسان یکی بستگان نزدیکش فوت کرده است و در سوگواری به سر می برد و اقدام به چنین کاری نمی کند.

نزدیکی در شب عاشورا

البته باید به این نکته توجه کرد که معصومین علیهم السلام جان خود را فدا این کردند که ما به راه راست هدایت شویم و دچار گناه و معصیت نشویم بنابراین اگر انسان نیاز شدید جنسی دارد و ممکن است به گناه مبتلا شود عقل حکم می کند حتی در شب و روز عاشورا نیز نزدیکی اشکالی ندارد و بلکه اگر اقدام نکند به گناه می افتد واجب است.

اما به هر حال در روایات نسبت به کسانی که در حالت طبیعی و عادی هستند و نیاز جنسی شان فعال نشده است، توصیه شده است از مسایل دنیوی پرهیز کنند.امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرمایند: «در روز (عاشورا) از کارهای لذتبخش دوری شود و آداب و سنن سوگواری بر پا گردد و تا زوال خورشید از خوردن و آشامیدن خودداری شود و بعد از آن همان غذایی خورده شود که سوگوارن می خورند.»

بنابر این نزدیکی و آمیزش با همسر در شب عاشورا یا روز شهادت معصومین علیهم السلام حرام نیست. ولی در صورتی که ضرورت ندارد، بهتراست احترام کنید و این کار را به زمان دیگری تأخیر بیندازید.

اما در مورد اینکه چه شبهایی و روزهای نزدیکی حرام است قبلا بحث کرده ایم میتوانید به پست زیر و همچنین پست های مربتط آن مراجعه کنید.