مراجعه به دندانپزشک با یقین به فرو نرفتن چیزی در حلق

پرسش: شخصی مطمئن بوده که با مراجعه به دندانپزشک چیزی ازگلوی او پائین نمی رود ولیکن دراثناء پایین می رود ؛ الف: آیا روزه وی باطل شده؟ ب: آیا فرقی بین آب و یا اشیاء دیگر وجود دارد؟
پاسخ: خامنه ای: قضا ندارد ولی باید روزه آن روز را ادامه دهد و در غیر آب روزه صحیح است .
مکارم: در فرض سوال ، باطل نیست.
زنجانی: روزه او صحیح است و فرقی بین اشیاء مختلف نیست .
صافی: در فرض علم و اطمینان به مأمون بودن اگر اتفاقی چیزی از حلق فرو رود روزه را بگیرد و فرقی بین موارد نیست ولی قضای آن بنابراحتیاط لازم است .

در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید:

منبع: استفتائات کتبی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی