جماع غیرعمدی روز ماه رمضان

پرسش: حکم روزه زن و شوهری که در ماه رمضان از روی فراموشی جماع کنند چیست؟(1)
پاسخ: همه مراجع: روزه او باطل نمیشود، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود، روزه او باطل است.

در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید:

پاورقی:
1- توضیح المسائل 16 مرجع، م 1587؛ العروه الوثقی، ج 2، الصوم، المفطرات، م 9؛ بهجت: وسیله النجاه، م 1086؛ منهاج الصالحین، کتاب الصوم، المفطرات الثالث و تتمیم. صافی: هدایه العباد ج 1، م 1311.