حکم استفراغ و قی کردن عمدی برای روزه دار

استفراغ و قی کردن عمدی برای روزه دار

پرسش: اگر روزه دار عمدا قی کند تکلیفش چیست؟(1)
پاسخ:

الف: روزه

همه مراجع: هرگاه روزه دار عمداً قی کند اگر چه بواسطه مرض و مانند آن ناچار باشد روزه اش باطل می شود.

ب: کفاره

صافی: بنابر احتیاط واجب کفاره افطار عمدی بدهد.
امام، فاضل، بهجت، نوری، سیستانی: کفاره ندارد.
خامنه ای، خوئی، مکارم، تبریزی، وحید، شبیری: کفاره افطار عمدی را بدهد.

در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید:

پاورقی:
1- توضیح المسائل 16مرجع، م 1646و1658-العروه الوثقی، ج 2، کتاب الصوم، فصل فیمایجب الامساک العاشرو فصل فی کفاره الصوم؛ صافی: هدایه العباد، ج 1، م 1305 و 1318– بهجت: وسیله النجاه، م 1106و1117؛ خامنه ای: رساله آموزشی، ص253.سبحانی، رساله، 1347 منهاج ج 2المفطرات العاشر، کفاره الصوم

دکمه بازگشت به بالا