Ultimate magazine theme for WordPress.

حکم معاینه زن روزه دار توسط پزشک زنان

معاینه زن روزه دار توسط پزشک زنان

پرسش: آیا معاینه زن روزه دار توسط پزشک زنان (داخل کردن وسیله ای در بدن زن) روزه را باطل میکند؟(1)
پاسخ: همه مراجع: اشکال ندارد و روزه صحیح است.

در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید:

پاورقی:
1- العروه الوثقی، کتاب الصوم فصل فیمایجب الامساک، م 8 – منهاج ج 2المفطرات التاسع

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از