قضای روزه استیجاری پدر بر پسر بزرگ

قضای روزه استیجاری پدر

پرسش: آیا قضای روزه استیجاری پدر که انجام نداده، بر پسر بزرگ واجب است؟(1)
پاسخ: همه مراجع: قضا لازم نیست.

در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید:

پاورقی:
1- توضیح المسائل 16 مرجع، م 1713

دکمه بازگشت به بالا