Ultimate magazine theme for WordPress.

حکم روزه در صورت شک در رسیدن مسافر به وطن قبل از ظهر

شک در رسیدن مسافر به وطن قبل از ظهر به جهت خواب بودن

پرسش: شخصی در ماه مبارک مسافر بوده است و در حین برگشت به وطن خوابش میرود لذا وقتی از خواب بیدار میشود که به وطن رسیده است و شک دارد که هنگام اذان در وطن بوده است و یا خارج از وطن آیا روزه او صحیح است؟
پاسخ: خامنه ای: روزه آن روز صحیح نیست.
مکارم: روزه ندارد.
زنجانی: روزه اش صحیح نیست.

در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید:

منبع: استفتائات کتبی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی