Ultimate magazine theme for WordPress.

حکم روزه در صورت شک به خارج شدن از حد ترخص بعد از اذان

شک به خارج شدن از حد ترخص بعد از اذان

پرسش: شخصی در ماه رمضان به قصد مسافرت از شهر خود خارج شده و بعد از این که از شهر و حد ترخص می گذرد شک می کند که آیا این خروج از شهر و یا حد ترخص بعد از اذان بوده است ویا قبل ازاذان آیا روزه این شخص صحیح است؟
پاسخ: خامنه ای: روزه صحیح نیست.
مکارم: روزه او صحیح است.
زنجانی: بلی.
صافی: در فرض سوال احتیاط اتمام روزه و قضا آن است

در ادامه میتوانید کاربردی ترین و  پرتکرارترین سوالات در مورد روزه را بخوانید:

منبع: استفتائات کتبی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی