وجود آب، حیات و موجودات در دیگر سیارات از نظر قرآن

پرسش:
آیا قرآن کریم به وجود آب، حیات و موجودات زنده در دیگر کرات اشاره دارد؟*

پاسخ:
«وَ مِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَثَّ فیهِما مِنْ دابَّه» (شوری،29) و از آیات اوست آفرینش آسمان ها و زمین و آن چه از جنبندگان در آن ها خلق و منتشر نموده».
این آیه، دلالت بر وجود انواع موجودات زنده در آسمان ها دارد; اگر چه دانشمندان سربسته می گویند: در میان کواکب آسمان به احتمال قوی ستارگان زیادی دارای موجودات زنده است; ولی قرآن، با جمله: «وَ مَا بَثَّ فِیهِمَا مِن دَآبَّه» به صراحت این مطلب را اعلام می دارد. لیکن با توجه به فرموده خداوند: «إنّی جاعل فی الارض خلیفه; (بقره، 30) من در زمین جانشینی خواهم گماشت». و نیز «فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا کانا فیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلی‏ حین‏(بقره،36) و برای شما در زمین قرارگاه، و تا چندی بر خورداری خواهد بود.» ظاهر این است که وجود انسان، مخصوص کره زمین است. و در کرات دیگر انسان یافت نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا