بوجود آمدن آب روی زمین از نظر قرآن

پرسش:
آیا اولین آبی که بر روی زمین جریان یافت از آسمان آمد یا از ابتدای به وجود آمدن زمین وجود داشت ؟

پاسخ:
از آیات قرآن فهمیده می‏شود که همه آب‏های روی زمین نخست از آسمان فرود آمده است: خداوند متعال می‏فرماید: «وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآء بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّـهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلَی ذَهَاب بِهِ لَقَادِرُونَ؛ (مؤمنون، 18) آب را از آسمان، به اندازه فرستادیم و بر زمین قرارش دادیم و ما به روانه کردن آن [بردن آن]تواناییم». در جای دیگر می‏فرماید: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَکَهُ یَنَـبِیعَ فِی الْأَرْضِ؛ (زمر، 21) آیا نمی‏بینی که خدا از آسمان، آب را فرو فرستاد و آن را به صورت چشمه‏هایی در زمین، جاری ساخت؟» امروزه نظریه دانشمندان نیز، همین است که دریاها از نزول باران به وجود آمده است؛ اما باران‏های سیل آسایی که در مراحل نخستین پیدایش زمین فرو باریده و نیز این آب‏ها روی حساب و اندازه نازل شده است و این از «تقدیر» الهی است که بسیار دقیق بوده است.

دکمه بازگشت به بالا