آب و هوا در جهان آخرت

پرسش:
آیا در جهان آخرت، آب و هوا در همه روزها یکسان است؟

پاسخکده: در جهان آخرت، در بهشت، هوای بسیار مطبوع و لذت بخشی وجود دارد; خداوند در این باره می فرماید: «لا یَرَونَ فیها شَمسـًا ولا زَمهَریرا ;(انسان،13) (بهشتیان) نه آفتاب را در آن جا می بینند و نه سرما را.» این آیه به اعتدال کامل و هوای بهشت اشاره دارد، زیرا با وجود سایه های درختان بهشتی، نه تابش سوزان و ناراحت کننده خورشید وجود دارد و نه شدت سرما.
اما در جهنم، یکی از عذاب های آن، هوای آلوده و دود اندود آن جا است. خداوند دراین باره می فرماید: «و اصحاب شمال، چه اصحاب شمالی (که نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنان داده می شود)! * آنان در میان بادهای کشنده و آب سوزان قرار دارند (و ظلّ من یحموم) و در سایه دودهای متراکم و آتش زا * سایه ای که نه خنک است و نه آرام بخش.» (واقعه، آیه 41ـ 44)1
از طرفی، در حدیثی رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)می فرمایند: «در جهنم منطقه ای وجود دارد که (از شدت سرما) اعضای بدن از هم متلاشی می شود.»2
بدیهی است که در جهان آخرت، ماه و سال و فصل های گوناگون، همانند این دنیا وجود ندارد تا با تغییر آن ها هوا دگرگون شود.

دکمه بازگشت به بالا