سرما شدید و زمهریر در جهنم

پرسش: چرا این فکر که جهنم جایگاه آتش است ، بیشتر در ذهن مردم تداعی می کند ؟ یا این که جهنم جایگاه سرما و زمهریر نیز می باشد ، مسأله چگونه توجیه می شود ؟

پاسخکده: به «زمهریر» در آیه 13 سوره دهر اشاره شده است. در احادیث آمده که در جهنم نقطه‏ای وجود دارد که از شدت سرما اعضای بدن از هم متلاشی می‏شود.1
در برخی منابع نیز زمهریر یکی از طبقات جهنم دانسته شده است.2
اما این که چرا جهنم آتشین به ذهن مردم تداعی می‏کند، ظاهرا از جهت غلبه آتش بر زمهریر است و نیز تکرار آن در قرآن که ممکن است نشانه گستردگی آن نسبت به زمهریر می‏باشد. و نیز شاید به دلیل این که درد و سوزش سوختن از سرما و یخبندان که باعث رکود و سردی و عدم احساس می‏شود شدیدتر است.

دکمه بازگشت به بالا