فرق آتش جهنم با آتش دنیا

پرسش: در قرآن کریم از دو کلمه «نار» و «نور» زیاد نام برده شده است . آیا آتش جهنم عاملی است که انسان ها را فقط از درون می سوزاند; مانند: آتش خشم ، آتش حسد و.. . یا اینکه از بیرون هم آنها را فرا می گیرد و مثل همین آتش دنیایی است منتها خیلی شدیدتر و سوزاننده تر ؟

پاسخکده: در مجموع، از آیات مربوط به دوزخ (حجر 43 و 44، مدثر 26 و 29، بقره 24، شوری 7، نازعات 37 ـ 39، همزه 4 ـ 7، قارعه 8 ـ 11، و معارج 15 ـ 17) و نام‏ها و اوصافی که در این آیات برای آتش جهنم آورده شده، استفاده می‏شود که دوزخ یک کانون هولناک مجازات است؛ آتشی سوزان آن را پر کرده و دارای درها و طبقات گوناگون است؛ ولی نه آتشی همچون آتش دنیا، بلکه آتش آن دارای مشخصات ذیل است:
1. هیزم و آتشگیره آن سنگ‏ها و انسان‏ها است؛
2. آتشی است که از دل‏ها سر می‏زند و نخستین جرقه‏هایش در قلوب ظاهر می‏شود؛
3. آتشی درهم شکننده و درهم کوبنده است؛
4. آتشی دارای درک که گنه‏کاران را به سوی خود فرا می‏خواند؛
5. هنگامی‏که این آتش، مستحقان خود را از دور می‏بیند، صدای وحشتناک خشم آلودش که با نفس زدن‏های شدید همراه است، شنیده می‏شود؛ چنان که در آیه 12 فرقان فرمود.
6. آتشی متحرک است و آن را در آن روز (قیامت) در جهنم حاضر می‏کنند؛ چنان که در آیه 23 فجر می‏فرماید.
7. این آتش سوزان، هم اکنون کافران را احاطه کرده؛ هر چند که حجاب‏ها مانع از مشاهده آن است؛ چنان که در آیه 49 توبه فرمود؛ بنابراین، آتش جهنم با این خصوصیات یاد شده، با آتش‏های این جهان بسیار تفاوت دارد؛ همان طور که نعمت‏های بهشتی نیز با مواهب این دنیا بسیار متفاوت است و اینکه بعضی دوزخ را تفسیر روحانی می‏کنند، و آتش آن را آتش سوزان معنوی می‏دانند که فقط از درون افراد را می‏سوزاند، با ظاهر آیات هرگز سازگار نیست.

دکمه بازگشت به بالا