حکم آتش زدن پاره های از آیه های قرآن

پرسش: سوزاندن پاره های آیه قرآن چه حکمی دارد؟

پاسخکده: انسان نباید کاری کند که موجب هتک حرمت مقدسات، از جمله قرآن مقدس شود و اگر سهواً مرتکب این کار شد، در جبران آن بکوشد; مثلا اگر قرآن کریم سهواً از دست انسان رها شد، باید آن را سریعاً برداشته، مورد احترام قرار دهد، و اگر کسی خدای ناکرده عمداً چنین کار زشت و حرامی را مرتکب شد، باید فوراً از خدای تبارک و تعالی طلب مغفرت کند و تصمیم بگیرد که هرگز چنین کارهای حرامی را انجام ندهد; در این صورت ان شاءالله، پروردگار متعال او را می بخشد و از گناهش می گذرد.
بنابراین اگر کسی سهواً و ندانسته صفحه ای از قرآن را بسوزاند، گناه نکرده است، ولی اگر به عمد و به قصد توهین صفحه ای از قرآن را بسوزاند، گناه بزرگی را مرتکب شده است و باید توبه کند.
کاغذهای باطل شده ای که مورد نیاز نیست و روی آن آیه قرآن و یا اسامی امامان و… است، باید آنها را در دریا یا رودخانه و یا آب جاریِ تمیز بریزند و یا آنها را در زمین پاک و در جایی که زیر پا قرار نگیرد; مانند بیابان و صحرا و… دفن کنند و یا آن را به صورت خمیر در آورند و یا نوشته های آنها را پاک کنند.

دکمه بازگشت به بالا