10 تا از آثار برکات و فواید نماز اول وقت

در این پست 10 تا از آثار و برکات و فواید نماز اول وقت که برگفته از آیات و روایات می باشد را تقدیم شما می کنیم:

فواید نماز اول وقت

۱- نماز اول وقت

باعث طولانی شدن عمر می شود.

٢- نماز اول وقت

باعث نورانی شدن چهره ی انسان می شود.

٣-نماز اول وقت

باعث ثروتمند شدن انسان ها می شود.

۴- نماز اول وقت

باعث برآورده شدن دعا می شود.

۵- نماز اول وقت

باعث می شود که انسان تشنه از دنیا نرود.

۶- نماز اول وقت

باعث آسان جان دادن می شود.

٧- نماز اول وقت

باعث آسان شدن سؤال نکیر و منکر می‌شود.

٨- نماز اول وقت

انسان را بهشتی می‌کند.

٩- نماز اول وقت

باعث شفاعت پیامبر(ص) برای وى مى شود .

10- نماز اول وقت

باعث برآورده شدن حاجات می شود.

دکمه بازگشت به بالا