کفاره شکستن توبه

آیا شکستن توبه کفاره دارد؟

توبه کردن با عهد کردن فرق دارد. توبه پشیمانی از گناهان است و تصمیم به ترک آنها و در صورت تکرار گناه و شکستن توبه، گناه مرتکب شده است ولی کفاره ندارد ولی در صورتی که شخصی با صیغه عهد که در رساله توضیح المسائل آمده عهد ببندد که فلان گناه را انجام ندهد و مرتکب آن شود در این صورت باید کفاره عهد شکستن را انجام دهد.

کفاره شکستن توبه

کفاره شکستن توبه و فرق آن با عهد

1-توبه و عهد دو موضوع مستقل از یکدیگر می باشند و مورد و محل آنها مختلف است و گاهی با یکدیگر همراه می گردند .
2- توبه به معنای بازگشت از گناه به سوی خدا و پشیمانی از گناه و تصمیم گرفتن بر عدم باز گشت به معصیت است در حالی که عهد به معنای پیمان بستن با خداوند و یا اولیای او برای انجام و یا ترک عملی است . توبه مسبوق به گناه و خطا و عصیان حق تعالی است اما عهد چنین نیست .
3- البته معمولا توبه از گناه متضمن و همراه با نوعی عهد و پیمان است و آن قرار گذاشتن و پیمان بستن بر عدم بازگشت به گناه است .
4- توبه شکستن اگر به این معنا باشد که انسان با وجود تصمیم به عدم باز گشت به گناه مغلوب نفس و شیطان گردد و دوباره مرتکب گناه شود این توبه شکستن خود گناهی جدای از گناهی که انجام داده و با آن توبه اش را شکسته ندارد اما عهد و پیمان اگر به صیغه شرعی صورت گرفته باشد و عمدا آن را نقض کرده و شکسته باشد، کفاره شرعی دارد که در توضیح المسائل مراجع تقلید در کتاب نذر و عهد و قسم بیان شده است .

دکمه بازگشت به بالا