پل صراط چیست و چگونه است؟

پرسش: آیا پل صراط ، چنان که بیشتر مردم گمان می کنند ، پلی است که بر درّه ای از آتش می گذرد ؟

پاسخ: گرچه آگاهی دقیق و تفصیلی نسبت به حقایق مربوط به قیامت و جهان پس از مرگ، که عالمی بالاتر و غیرقابل مقایسه با این جهان است، برای انسان‏های عادی در دنیا غیر ممکن است، ولی مجموعه آیات و روایات اطلاعات اجمالی و محدود و مختصری در اختیار ما قرار می‏دهد. آن‏چه از آیات و روایات استفاده می‏شود1 این است که «صراط» پلی است بر دوزخ در مسیر بهشت که خوبان و بدان بر آن وارد می‏شوند؛ «نیکان» به سرعت از آن می‏گذرند و به نعمت‏های بی‏پایان حق می‏رسند و «بدان» سقوط کرده، سرازیر جهنم می‏شوند. از برخی روایات استفاده می‏شود که سرعت عبور مردم از آن، بستگی به میزان ایمان و اعمال صالح دارند. در حدیثی از امام صادق علیه‏السلاممی‏خوانیم: «بعضی مانند برق از آن می‏گذرند و بعضی همچون اسب تیزرو، بعضی با دست و زانوها، بعضی همچون پیادگان و بعضی به آن آویزان می‏شوند (و می‏گذرند)، گاه آتش از آن‏ها چیزی را می‏گیرد و چیزی را رها می‏کند»2
از سوی دیگر، وضع صراط در آن‏جا می‏تواند تجسمی باشد از وضع دنیایی انسان‏ها، آن‏هایی که باید خود را از جهنم سوزان شهوات و خواسته‏های غیر شرعی و انحرافات فکری و عملی برهانند. در روایتی از امام‏صادق علیه‏السلام می‏خوانیم: « «صراط» همان طریق به سوی معرفت و شناخت خدای متعال است؛ سپس می‏افزایند: دو صراط است؛ صراطی در دنیا و صراطی در آخرت و صراط در دنیا همان امامی است که اطاعت از او واجب است؛ هر کس او را بشناسد و به هدایت او اقتدی کند، از صراط آخرت که پلی است بر جهنم، می‏گذرد و هر کس او را در دنیا نشناسد، قدمش بر صراط آخرت می‏لرزد و در آتش جهنم سقوط می‏کند.»3 در حدیثی از پیامبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است که فرمود: «روز قیامت هنگامی که صراط روی جهنم قرار داده شود، تنها کسانی از آن عبور می‏کنند که اجازه (برگه عبور) داشته باشند و در آن اجازه ولایت علی‏بن‏ابی‏طالب علیهم االسلام باشد.4
در این‏باره روایات متعددی وارد شده است

دکمه بازگشت به بالا