آیا شیطان از جنس همین آتش دنیا آفریده شده است؟

پرسش: در سوره الرحمن آمده است که جن از جنس آتش است، آیا منظور همان آتشی است که در اثر احتراق به وجود می آید؟*

پاسخ: «جن» موجودی است که قرآن کریم مشخصات زیادی را برای او ذکر کرده است; از جمله این که می فرماید: از شعله های آتش آفریده شده است.و این بدان معنا نیست که واقعاً مانند آتش شعله داشته باشد; بلکه سرشت اولیه او از آتش بوده، مانند انسان که از خاک خلق شده; یعنی خلقت اولیّه اش از خاک بوده است.
نقل شده است که «بهلول دانا» روزی از در مسجدی می گذشت و شنید که ابوحنیفه می گوید: «…جعفربن محمّد(علیهما السلام)تصور می کند که شیطان در دوزخ معذب می شود، و این صحیح نیست; زیرا شیطان از آتش آفریده شده و آتش، آتش را نمی سوزاند، «بهلول»، از سخنان «ابوحنیفه» برآشفت و با کلوخی پیشانی او را شکست…
«ابوحنیفه» نزد هارون الرشید شکایت برد… هارون الرشید، بهلول را احضار کرد، «بهلول» گفت: از «ابوحنیفه» سؤال کنید که آیا نگفته که شیطان در آتش دوزخ معذب نمی شود، چون از آتش است و آتش، آتش را نمی سوزاند؟ ابوحنیفه نیز از خاک آفریده شده و کلوخ هم از خاک است، پس چگونه می شود ابوحنیفه که از خاک است، از خاک صدمه بیند؟! «ابوحنیفه»، از پاسخ دادن به استدلال بهلول عاجز و شرمسار گردید.

دکمه بازگشت به بالا