بت پرستی و آتش پرستی کی و چگونه به وجود آمد؟

پرسش:
بت پرستی و آتش پرستی چگونه به وجود آمده است ؟

پاسخ:
برای شروع بت‏پرستی تاریخچه دقیقی را نمی‏توان نشان داد؛ قرآن کریم از بت‏پرستی قوم و مردم زمان حضرت نوح خبر می‏دهد و می‏فرماید: «وَ قَالُواْ لاَ تَذَرُنَّ ءَالِهَتَکُمْ وَ لاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لاَ سُوَاعًا وَ لاَ یَغُوثَ وَ یَعُوقَ وَ نَسْرًا؛ (نوح، 23) و گفتند: زنهار، خدایان خود را رها مکنید و نه «ودّ» را واگذارید و نه «سواع» و نه «یَغُوث» و نه «یعوق» و نه «نسر» را».
طبق برخی روایات، بت‏پرستی قبل از حضرت نوح سابقه نداشته، بلکه قوم حضرت نوح آن را به وجود آوردند، و مسأله از آن‏جا سرچشمه گرفت که در فاصله زمان حضرت آدم و نوح علیهماالسلام مردان صالحی بودند که مردم به آن‏ها اظهار علاقه می‏کردند، شیطان از علاقه مردم سوءاستفاده کرد و آن‏ها را تشویق کرد که مجسمه آن بزرگان را بسازند؛ ولی چیزی نگذشت که نسل‏های بعد رابطه تاریخی این موضوع را فراموش کرده و تصور نمودند که این مجسمه‏ها موجودات محترمی هستند که باید مورد پرستش قرار گیرند و به این ترتیب به پرستش بت‏ها سرگرم شدند. رؤسای آن مردم، گفتند: از خدایان و بت‏های خود دست بر ندارید و به خصوص روی پنج بت تأکید کردند و گفتند: بت‏های «ود»، «سواع»، «یغوث»، «یعوق»، «نسر» را هرگز رها نکنند.1
واژه «مجوس» فقط یک بار در قرآن مجید آمده است (حج، 17) آمده است.
تردیدی نیست که امروز «مجوس» به پیروان زرتشت گفته می‏شود و یا دست کم، پیروان زرتشت بخش مهمی از آنان را تشکیل می‏دهند، ولی تاریخ خود زرتشت روشن نیست، تا آن جا که برخی ظهور او را در قرن یازدهم قبل از میلاد دانسته‏اند و بعضی در قرن ششم یا هفتم.
معروف است که «زرتشت» کتابی به نام «اوستا» داشته که در سلطه اسکندر بر ایران از بین رفته و بعدها در زمان بعضی از پادشاهان ساسانی بازنویسی شده است.2 از عقاید آتش پرستان نیز مطالب چندانی در دست نیست؛ ولی چیزی که امروز بیش از همه شهرت دارد مسئله اعتقاد به دو مبدأ خیر و شر یا نور و ظلمت است، به این ترتیب که خدای نیکی‏ها و نور را «اهورا مزدا» و خدای شر و ظلمت را «اهریمن» می‏دانند و به عناصر چهار گانه به خصوص «آتش»، احترام بسیار می‏گذارند تا آن جا که آن‏ها را «آتش پرست» می‏خوانند.3 در روایات اسلامی آن‏ها از پیروان یکی از انبیاء بر حق شمرده شده‏اند که بعدا از اصل توحید منحرف گشته و به افکار و عقاید شرک آلود روی آورده‏اند.

دکمه بازگشت به بالا