آیا امام علی هنگام فتنه انگشتر عقیق کبود در دست می کردند؟!

آیا این مطلب صحت دارد که امیرالمومنین علی(ع) هنگام احساس فتنه در جامعه انگشتر عقیق کبود به دست می‌کردند؟

 

امام علی و انگشتر عقیق کبود

گرچه روایات متعددی وجود دارد که حضرت امام علی(ع) انگشتر عقیق را مورد استفاده قرار می‌دادند؛ چنان‌که در روایتی نقل شده است: «امیرالمؤمنین على(ع) چهار انگشتر داشت که به انگشت می‌کرد: انگشتر یاقوت براى بزرگواریش، انگشتر فیروزه براى پیروزیش، انگشترى از آهن چینى براى نیرومندیش و انگشتر عقیق براى حفظش».[شیخ صدوق، الخصال، ج ‏1، ص 199]
اما با جستجویی در منابع معتبر روایی، روایتی نیافتیم که ناظر به «در دست کردن انگشتر عقیق کبود هنگام فتنه» باشد و آنچه در برخی سایت‌ها نیز در این ارتباط اعلام شده، ارجاع به منبعی در آنها مشاهده نمی‌شود.
با این وجود، اگر بعدها گزارشی در این زمینه یافتیم، آن را به اطلاع پرسشگران گرامی خواهیم رساند.

دکمه بازگشت به بالا