Ultimate magazine theme for WordPress.

چرا برای بقیه ائمه مانند امام حسین عزاداری نمی کنیم؟

چرا فقط براى امام حسین علیه السلام این همه عزادارى مى‏کنیم و براى بقیه ائمه اینطور نیست؟

چرا برای بقیه ائمه مانند امام حسین عزاداری نمی کنیم؟
پاسخ:
در جواب باید بگوئیم اگر چه همه ائمه علیهم السلام در راه دین نهایت تلاش و فداکارى را نمودند و جان خود را فدا کردند اما در این میان فداکارى امام حسین علیه السلام و تلاشهاى او و رنجها و مصیبتهایى که دیده از مصائب دیگر ائمه علیهم السلام بیشتر بوده است و بعد مظلومیت ایشان جلوه ویژه‏اى دارد. زیرا آن حضرت علاوه بر اینکه خود در راه خدا شهید شد، یاران و فرزندان ایشان نیز مظلومانه به شهادت رسیدند و حتى طفل شیرخواره خود را نیز فدا کرد آنهم با لب تشنه و بعد از کشته شدن بدن آن حضرت مورد تهاجم سم اسبان قرار مى‏گیرد و عیالات و خانواده‏اش اسیر مى‏شوند و اموال و خیام آن حضرت آتش زده مى‏شود و فرزندانش مورد آزار’ اذیت و اهانت قرار مى‏گیرند پس عمق فاجعه بسیار زیاد است به همین خاطر عزادارى براى آن حضرت هم بسیار مفصل‏تر است خداى متعال محبت خاصى را در دلهاى دوستداران آن حضرت افکنده است براى اطلاع بیشتر شما را به مطالعه کتابهایى که در این زمینه تألیف شده است توصیه مى‏کنیم. مانند حماسه حسینى شهید مطهرى (ره)، قصه کربلا، بضمیمه قصه انتقام على نظرى منفرد.

بعلاوه این، سیره تمامى ائمه ما مى‏باشد که نسبت به عزادارى امام حسین عنایت خاصى داشتند و در هر جاى مناسبى ذکرى از مصائب امام حسین (ع) مى‏فرمودند.