خداوند بر گوش و چشم و قلب انسان ها در آخرت مهر میزند!

پرسش:
از نظر قرآن کریم و آیات آن بفرمایید که چه اتفاقی می افتد که خداوند بر گوش و چشم و قلب انسان ها مهر می زند; همان گونه که در آیات قرآن داریم که «صمٌ بکمٌ عمیٌ…» و «ختم الله قلوبهم…» این مهر چه سود و زیانی به حال این دنیا و آخرت انسان دارد؟*

پاسخ:
خدای متعال در آیات 6 و 7 سوره بقره، احوال کافران لجوج و سرسخت را گزارش می کند و می فرماید: «کسانی که کافر شدند برای آن ها تفاوت نمی کند که آنان را ]از عذاب خداوند[ بترسانی یا نترسانی، ایمان نخواهند آورد، خدا بر دل ها و گوش های آنان مهر نهاده و بر چشم های آن ها پرده افکنده شده و عذاب بزرگی در انتظار آن ها است.»
این پرده افکندن و مهر زدن از سر اصرار و لجاجت آن ها در برابر حق و ادامه به ظلم و بیدادگری و کفر است; یعنی این موارد سبب چنین مهر زدنی است: «بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَیْهَا بِکُفْرِهِمْ… ;(نساء،155) خداوند به واسطه کفرشان بر دل هایشان مهر نهاده است». در سوره مؤمن آیه 35 نیز می خوانیم: «این گونه خداوند بر هر قلب متکبر ستمکار مهر می زند.» و در این آیات ومانند آنها (جاثیه، 23 و…) سلب حس تشخیص و از کار افتادن ابزار شناخت در آدمی در این آیات معلول عللی شمرده شده است: کفر، تکبر، ستم، پیروی هوس های سرکش لجاجت و سرسختی در برابر حق; در واقع این حالت عکس العمل و بازتاب اعمال خود انسان است، نه چیزی دیگر.
به سخن دیگر، امری کاملاً طبیعی است که اگر انسان به کاری خلاف ادامه دهد، به تدریج با آن انس می گیرد، نخست یک «حالت» می شود، بعد یک «عادت» و سپس «ملکه» که جزء جدایی ناپذیر جان آدمی است. نسبت دادن این ها به خدا نیز از این رو است که خداوند این خاصیت را در این گونه اعمال خلاف قرار داده است.1
____________________________________________
1. ر.ک: تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران، ج 1، ص 83 ـ 84، دارالکتب الاسلامیه، ج بیست و سوم، تهران، 1367 ش.

دکمه بازگشت به بالا