ظاهر و تکلیف کودکان و نوزادان در آخرت

پرسش:
افرادی که در سنین پایین مانند بچه شیرخواره یا 7 و 8 ساله فوت می کنند ، در جهان آخرت به چه صورت ظاهر می شوند؟

پاسخ:
نظام آفرینش ، نظام علّی و معلولی است ; بنابراین ، مردن کودکان و نوزادان هم علت طبیعی خاص خودش را دارد که باعث شده این افراد در نوزادی یا کودکی از دنیا بروند و از زندگی دنیا محروم شوند . تکلیف کودکان و نوزادانی که از دنیا رفته و پدر و مادرشان کافر بوده اند ، در قیامت با خداست . در برخی روایات آمده است که در عالم آخرت ، برای آنها و برخی از افراد دیگر که در دنیا تکلیف نداشته اند ، مانند دیوانگان و . . . صحنه ای شبیه صحنه دنیا ایجاد می شود و امتحان می شوند; اما در برخی روایات دیگر آمده است که فرزندان کفار به بهشت می روند; ]ولی دارای درجه و مقام کمتری هستند[; به هر حال ، حقیقت حال آنها برای ما روشن نیست ; اما مسلم این است که «إنّ اللّه لایَظلِم مِثقال ذَرّه; (نساء ، 40) خداوند ]متعال[ حتی به اندازه ذره ای به کسی ظلم نمی کند» و فضل و رحمتش فراوان است ; «رَحمَتی وَسِعَت کُل شَی ء»1
+================
1. اعراف، 156 ـ اقتباس از: بحارالأنوار، علامه مجلسی رحمه‏الله، ج 5، ص 288 ـ 297، داراحیاء التراث العربی ـ معاد و عدل یا مراحل نهائی بشر، آیت‏اللّه‏ علم‏الهدی، دفتر انتشارات اسلامی، ص 152 و 153.

دکمه بازگشت به بالا