مقایسه نعمت های دنیا و آخرت از دیدگاه قرآن

پرسش:
امر به مقایسه نعمت های دنیا و آخرت از دیدگاه قرآن چیست ؟*

پاسخ:
در بسیاری از آیات نعمت های بهشتی را مطرح نموده و در بعضی آیات هم نعمت های دنیا را در مقابل نعمت های اخروی بسیار ناچیز شمرده است و علت امر به مقایسه این است که انسان فکر و اندیشه نماید که در مقابل اعمال اندک دنیایی خداوند متعال چه مقدار نعمت های بی پایان خود را در اختیار انسان قرار می دهد اگر انسان در طول هفتاد سال تمام عبادتهای و تکالیف شرعی خود را انجام داده باشد تقریبا کمتر از یک سال خواهد بود اما در مقابل برای همیشه از نعمت های بی حد و حساب آخرت استفاده خواهد کرد. این امر به مقایسه برای این است که ای انسان غفلت نکن و به فکر باشد اگر در هفتاد سال عمر روزی هشت ساعت خوابیده باشی و روزی هشت ساعت کار کرده باشی و اگر ساعاتی که به غذا خوردن و ….. گذرانده ای برای عبادت فقط کمتر از یک سال وقت صرف کرده ای اما خداوند همه نعمت های بهتشی را در اختیار تو قرار خواهد داد
بعضی از آیات شریفه ای که به نعمت های بهشتی و اختلاف آن با نعمت های دنیا اشاره کرده اند ، عبارتند از : 1 . جاودانگی در نعمت های بهشتی : «إِنَّ هَـذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَاد ; (ص ، 54) این روزی ماست که هرگز پایان نمی گیرد .» آیه فوق می فرماید : هیچ گونه محدودیت و کاستی در نعمت های بهشتی وجود ندارد .
2 . خوردنی و نوشیدنی بهشتی ، عوارض نامطلوب ندارد ; همچنان که آیه شریفه می فرماید : «کُلُواْ وَ اشْرَبُواْ هَنِیئـَا ; (طور ، 19) بخورید و بیاشامید گوارا .» همچون نعمت های این دنیا نیست که بیماری ها و ناراحتی های مختلفی در بر داشته باشد ; مشقتی هم برای تحصیل آن ها لازم نیست .
و..

دکمه بازگشت به بالا