آثار و فواید اعتقاد به آخرت

پرسش:
آثار و فواید اعتقاد به آخرت چیست ؟

پاسخ:
اعمال آدمی بازتاب اعتقاداتش می باشد و بطور کلی رفتارهای یک فرد رابطه ای مستقیم با اعتقادات و نوع بینش او از جهان هستی دارد . اعتقاد به معاد و آخرت نیز از این امر مستثنی نیست و آنگونه که از آیات قرآن و روایات امامان معصوم(علیهم السلام)استفاده می شود ، چنین اعتقادی ، تأثیر بسیار عمیق و گسترده ای بر اعمال انسان ایجاد می کند . پرداختن به همه آثار و فواید از حوصله یک پاسخ مختصر خارج بوده ; از اینرو به ذکر برخی از موارد بسنده می کنیم .
1 . انسان را نسبت به رحمت الهی و لقای پروردگار امیدوار کرده و انگیزه انجام اعمال صالح را در او ایجاد می کند .1
2 . روحیه ایثار ، فداکاری و گذشت را در او ایجاد می کند .2
3 . آدمی را در مقابل دشمن ، استوار و نفوذناپذیر کرده به گونه ای که اگر چه تعداد نفراتش از تعداد لشکریان دشمن بسیار اندک باشد ، هراسی ندارد .3
4 . روح پرستش و عبادت خداوند را در انسان زنده نگه می دارد .4
5 . از طغیان نفس جلوگیری می کند .5
6 . از گمراهی و انحراف و تخلف از حق جلوگیری می کند .6
+======================
1. کهف، 110 / دهر، 8 ـ 10 / عنکبوت، 23 / و… / همچنین ر.ک: غررالحکم و دررالکلم، آمدی، ص 144، انتشارات دفتر تبلیغات.
2. طه، 3 ـ 72.
3. بقره، 249.
4. یس، 22.
5. یونس، 11.
6. فرقان، 40 / نهج‏البلاغه، خطبه 224، ص 347، دارالهجره / همچنین جهت کسب آگاهی بیشتر ر.ک: پیام قرآن، آیت‏اللّه‏ مکارم شیرازی و دیگران، ج 5، ص 385 ـ 413، دارالکتب الاسلامیه.

دکمه بازگشت به بالا