آیا وسوسه شیطان در آخرت وجود دارد؟

پرسش:
آیا در جهان آخرت در محضر خداوند شیطان در جلد ما می تواند برود؟*

پاسخ:
پرسش گر گرامی! واژه شیطان به هر موجود موذی، منحرف کننده، سرکش و طغیان گر گفته می شود، و شامل تمام موجودات موذی و منحرف کننده می شود. بر ابلیس که یکی از جنیان بود و در برابر خدا نافرمانی کرد و سپس از درگاه خدا رانده شد، نیز شیطان اطلاق می کنند، یکی از مصداق های روشن شیطان، «ابلیس» است که در زبان ما همان شیطان معروف است.1
ابلیس نیز خواهد مرد و در جهان آخرت و روز رستاخیز مانند بقیه موجودات زنده خواهد شد، و خداوند او و پیروانش را براساس وعده ای که داده آن ها را عذاب می کند; قرآن درباره وعده عذاب خدا به ابلیس می فرماید: «لاََمْلاََنَّ جَهَنَّمَ مِنکَ وَ مِمَّن تَبِعَکَ مِنْهُمْ أَجْمَعِینَ;(ص،85) جهنم را از تو و پیروانت همگی پر خواهم کرد.»
بنابراین، شیطان در روز قیامت و در آخرت نمی تواند انسان ها را وسوسه کند، چون آن جا دیگر موضوع تکلیف و امتحان و… وجود ندارد، آن روز، روز محاکمه شیطان و ابلیس است و در دوزخ برای همیشه عذاب خواهد شد.
خداوند در آیه دیگری در این باره می فرماید: «سوگند به پروردگارت که همه آن ها را همراه با شیاطین محشور می کنیم، بعد همه را گرداگرد جهنم، در حالی که به زانو در آمده اند، حاضر می سازیم.»(مریم، 68)2
____________________________________________
1. ر.ک: پرسش و پاسخ، آیه اللّه‏ مکارم شیرازی و دیگران، ص 550، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی هدف، قم.
2. ر.ک: نمونه، آیه اللّه‏ مکارم شیرازی و دیگران، ج 19، ص 350، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

دکمه بازگشت به بالا