آیا در جهان آخرت فرشتگان و شیطان دیده می شوند ؟

پرسش:
آیا در جهان آخرت فرشتگان و شیطان دیده می شوند ؟

پاسخ:
از آیات قرآن کریم چنین استفاده می شود که در روز قیامت پرده های جهان ماده ، کنار رفته ، حتی آن چه در پرده غیب مستور بوده ظاهر می گردد ، چرا که امروز «یوم البروز» روزی همه چیز آشکار می گردد» و یوم المشهود ، روزی که همه چیز آشکار و مشهود است ، حقایق در آن روز آشکار می شود .
در این جهان نیز کسانی هستند که توانسته اند حجاب ها را از برابر چشم شان کنار بزنند و ملکوت اشیاء را مشاهده کنند .
بنابراین از آن چه گفته شده استفاده می شود که فرشتگان و شیاطین در جهان آخرت دیده می شوند .1
+=================
1. ر.ک: منشور جاوید، آیت اللّه‏ سبحانی، ج 9، ص 334، نشر مؤسسه سید الشهداء علیه‏السلام / تفسیر نمونه، آیت اللّه‏ مکارم شیرازی و دیگران، ج 10، ص 326 ـ 328؛ ج 22، ص 259، دارالکتب الاسلامیه.

دکمه بازگشت به بالا