رابطه خویشاوندی در جهان آخرت و قیامت

پرسش:
آیا در جهان آخرت مثل این دنیا رابطه خویشاوندی برقرار است؟*

پاسخ:
بلی چنان که پیامبر(صلی الله علیه وآله و سلم) فرمود: هنگامی که کسی وارد بهشت می شود سراغ والدین و فرزندان خود را می گیرد به او می گویند آنها از نظر درجه (ایمان) و عمل به تو نمی رسند. او می گوید: پروردگارا! من در دنیا به خاطر خودم و آنها انجام وظیفه می کردم. فرمان می رسد که آن ها را نیز به او ملحق سازید.1 خداوند در آیه 21 سوره طور می فرماید: والّذین ءامنوا واتبعتهم ذرّیّتهم بإیمان ألحقنابهم ذرّیتهم و ما ألتناهم من عملهم من شیء; کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را ]در بهشت[ به آنان ملحق می کنیم; و از ]پاداش[ عملشان چیزی نمی کاهیم. در آیه 71 سوره زخرف می فرماید: و فیها ما تشتهیه الأنفس; و در آن ]بهشت[ آنچه دل ها می خواهد، موجود است».
براساس این آیه، اگر بهشتیان دوست داشته باشند نزدیکانِ خود را ببینند، یقیناً خواهند دید; البته این دیدار همان طور که در آیه اوّل گذشت شرایطی دارد. یکی از شرایط، آن بود که فرزند انشان نیز اهل ایمان باشند.
ممکن است بپرسید: اگر فرزندانشان مؤمن باشند، خود به بهشت خواهند رفت و دیگر نیازی به خواهشِ آنان ندارند؟
علامه طباطبایی می فرماید: معنای آیه آن است که اگر فرزندان مؤمنان در ایمان آوردن از پدرانِ مؤمنشان پیروی کنند، هر چند از نظر درجه ایمان به پای پدرانِ خود نرسند، خداوند آنان را به پدرانشان خواهد پیوست.2
____________________________________________
1. المیزان، ج 19، ص 16.
2. المیزان، همان.

دکمه بازگشت به بالا