عذاب های جهنم چگونه است؟

پرسش:
آیا در قرآن مطلبی درباره عذاب آخرت آمده است ؟

پاسخ:
عذابها دو گونه اند : چه این که معاد هم دو جنبه جسمانی و روحانی دارد ، و مجازاتهای اشخاص عبارت است از : عذابهای سخت و سنگین و نوشیدنی های آنان ، لباسهای دوزخیان و دیگر عذابهای جسمانی که دوزخیان گرفتار آن هستند .
عذابهای روحانی آنان عبارتند از : غم و اندوهِ جانکاه و حسرت بی پایان ، تحقیر و سرزنش فراوان ، و دیگر آلام روحانی که دوزخیان از آن رنج می برند . این مجازاتها مسلماً با اعمال آنها در دنیا هماهنگ است که مظلومان را با انواع کیفر و شکنجه ها در فشار قرار می دادند و آیات الهی را به استهزا می گرفتند و بر دیگران کبر و غرور می فروختند . چه جای تعجب است که اعمال خویش را در آن جا ببینند و به نتایج آن گرفتار شوند ، و محصولی را که در مزرعه دنیا کاشته اند ، در قیامت و در دوزخ درو کنند؟1 این عذابها برایشان پایدار است و به تعبیر قرآن کریم ، آنها می خواهند از آتش جهنم خارج شوند ; ولی  هرگز نمی توانند . (مائده ، 37)
برای اطلاعات بیشتر سوره 56 قرآن سوره واقعه و سوره 70 سوره معارج که انواع عذابهای آخرت در آن ها بیان شده است مطالعه نمایید
____________________________________________
1 . اقتباس از پیام قرآن ، ج 6 ، ص 423 ـ 472 ، نشریه مدرسه الامام علی ابن ابی طالب
کلید واژه: عذاب های آخرت چگونه است؟ عذاب های جهنم چگونه است؟ عذاب های جهنم در قرآن چگونه توصیف شده است؟ عذاب های جهنم.

دکمه بازگشت به بالا