آیا در بهشت نیز ماشین وجود دارد؟

پرسش:
آیا ماشین آلات امروزى در آن جا هم هست؟

پاسخ:
ماشین آلات ساخت بشر بسیار ضعیف و ساده و متناسب همین دنیای فانی است و در بهشت اسباب و آلاتی فوق تصور بشر وجود دارد. ماشین آلات امروزی حتی در همین دنیا نیز کارآیی ندارد و با گذشت زمان و با آمدن وسایلی پیشرفته تر، کنار گذاشته می شوند.

دکمه بازگشت به بالا