آیا شیطان در جهان آخرت و قیامت نیز مردم را گمراه می کند؟

پرسش:
آیه های قبلی و بعدی آیه 62 سوره «یس» خطاب به انسان ها، در جهان آخرت است. در آیه 62 آمده است: «آیا هنوز هم عقل و فکرتان را به کار نمی بندید تااز… بپرهیزید». لطفاً بفرمایید مگر در جهان آخرت هم، شیطان مردم را فریب می دهد؟*

پاسخ:
آیات 59 ـ65 سوره «یس» قسمتی از سرنوشت دوزخیان را بیان می کند. در این آیات ابتدا خداوند می فرماید: دوزخیان از صف بهشتیان جدا می شوند; سپس آنان با جملاتی توبیخ می گردند:
1. مگر در دنیا به شما نگفتیم و عهد نبستیم که شیطان دشمن شما است، از او پیروی نکنید.
2. مگر در دنیا به شما نگفتیم که راه مرا (صراط مستقیم) را پیروی کنید.
3. مگر شیطان افراد زیادی را در دنیا از شما و پیشینیان شما را گمراه نکرد، پس چرا اندیشه نکردید؟
بر این اساس، آیه 62 سوره «یس» در صدد توبیخ دوزخیان، به خاطر تفکر و دقت نکردن آنان در دنیا است. لذا ترجمه آیه یاد شده چنین است: «او افراد زیادی از شما را گمراه کرد، آیا اندیشه نکردید؟»1
____________________________________________
1. المیزان، علامه طباطبایی(رحمه الله)، ج 17، ص 102، جامعه مدرسین.

دکمه بازگشت به بالا