ثواب صابران و آثار اخروی صبر

پرسش:پرسش:ثواب ها و عقاب های اخروی صابران و بی صبران کدام است؟*
پاسخ:برخی آثار اخروی صبر در آیات قرآن کریم عبارت اند از:  1. بهترین پاداش (نحل، 96) 2. اجر و پاداش بی حساب (زمر، 10) 3. درود و رحمت پروردگار (بقره، 157) 4. آمرزش و رحمت پروردگار (نحل، 110) 5. سلام فرشتگان و سرانجام نیکو (رعد، 24) 6. رسیدن به درجات عالی بهشت و رو به رو شدن با تحیت و سلام (فرقان، 75) 7. کام یابی و رستگاری (مؤمنون، 111) 8. بهشت و لباس های حریر بهشتی (انسان، 12) اما بی صبری سبب می شود تا انسان از اجرها و مقام هایی که برای صابران است محروم و چه بسا هلاک شود، چنان که امام صادق(علیه السلام)می فرماید: «از خدا بترس و صابر باش، زیرا هر که صبر نکند، بی تابی کردن او را به هلاکت افکند و به هلاکت افتادن او بر اثر بی تابی به این معناست که اگر بی تابی کند اجر نمی بیند.» هم چنین می فرماید: «کم صبری، رسوایی به بار می آورد.»1 قرآن کریم نیز در این باره می فرماید: «انسان از عجله آفریده شده، ولی عجله نکنید، به زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد.» (انبیاء، 37) رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)نیز می فرمایند: «شتاب کاری از صفات شیطان است، حضرت علی(علیه السلام)می فرماید: «شتاب کاری موجب لغزش است.» هم چنین می فرماید: «آدم شتاب کار دچار اشتباه می شود، هر چند به مطلوب برسد.»2____________________________________________1. ر.ک: میزان الحکمه، محمد محمدی ری شهری، ترجمه حمیدرضا شیخی، ج 6، ص 2974 ـ 2977، دارالحدیث.2. ر.ک: میزان الحکمه، همان، ج 7، ص 3485 / سیمای صابران در قرآن، دکتر یوسف قرضاوی، ترجمه محمد علی لسانی فشارکی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی / صبر از دیدگاه قرآن، قربان علی عرفانی.

دکمه بازگشت به بالا