جن ها در قیامت چگونه مواخذه می شوند؟

جن ها در آخرت چگونه مؤاخذه می شوند؟*

پاسخ:
اختیار مختص به انسان نیست; چرا که آیات ابتدای سوره جن، مانند آیه 9 و 11 و 13 و … دلالت دارد که جن نیز مانند انسان، از اختیار برخوردار بوده و مانند او مکلف است و در قیامت مورد بازخواست قرار می گیرد. شیطان نیز از گروه جن های گمراه است و از اختیار خود در راه گمراه کردن مردم سوءاستفاده می کند. قرآن می فرماید: «إِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ لِلرَّحْمَـنِ عَصِیًّا; (مریم، 44) به درستی که شیطان1 در برابر خدای رحمان عصیانگر است». واضح است که عصیان و نافرمانی (در سجده کردن برای حضرت آدم(علیه السلام)) تنها در صورتی قابل تصور است که برای عصیانگر «اختیار» و «آزادی» لحاظ شود و نتیجه چنین اختیار و عصیانی آتش دوزخ است: «لاََمْلاََنَّ جَهَنَّمَ مِنکَ وَ مِمَّن تَبِعَکَ مِنْهُمْ أَجْمَعِینَ; (ص، 85) هر آینه جهنم را از تو (ابلیس) و از هر کس از آنان که تو را پیروی کند، از همگی شان، خواهم انباشت».
بنابراین، شیاطین (و ابلیس که جزو آن هاست) مانند انسان دارای «اختیار» و «آزادی در انتخاب» بوده و در برابر اعمال و کردار خویش، در جهان آخرت، بازخواست خواهند شد.2
در پایان یادآور می شویم که آزادی ای که خدا به جن و انسان داده در طول قدرت پروردگار است، یعنی خدا خواسته آن ها از آزادی و اختیار برخوردار باشند تا بتوانند آزادانه راه سعادت و یا شقاوت را دنبال کنند.
____________________________________________
1. شیطان نامی کلی برای موجوداتی است که انسان‏ها را اغوا کرده و به بدی‏ها و خواهش‏های ناشایست می‏خوانند، خواه از جن باشد یا از غیر جن مانند انسان. در رأس شیطان‏ها، ابلیس قرار دارد که از جن بوده و در برابر حضرت آدم علیه‏السلام سجده نکرد. ر.ک: تفسیر نمونه، آیه‏اللّه‏ مکارم شیرازی و دیگران، ج 1، ص 191و192، دارالکتب الاسلامیه.
2. برای آگاهی بیشتر ر.ک: تفسیر نمونه، آیه اللّه‏ مکارم شیرازی و دیگران، ج 25، تفسیر سوره جن، دارالکتب الاسلامیه.

دکمه بازگشت به بالا