حیوانات در آخرت و روز قیامت چه میشوند؟

پرسش:
حیوانات در آخرت چه می شوند؟*

پاسخ:
از برخی آیات قرآن مانند: آیه 38، سوره انعام و آیه 5، سوره تکویر و روایات اسلامی استفاده می شود که برخی از حیوانات نیز حشر دارند و در روز قیامت حاضر شده و در حد آگاهی و مسؤلیت هایشان، حسابرسی می شوند. و هر کدام به حق خود می رسند. چون حیوانات در مرحله ای ساده و پایین از تکلیف قرار دارند و به اندازه فهم و شعور مختصر و ضعیفی که دارند تکلیف برای آن ها قابل تصور است، به همین جهت حشر آن ها هم با انسان ها تفاوت دارد.
و حیوانات بعد از آن که به حسابشان رسیدگی شد و به حق خود رسیدند برخی به بهشت متناسب با جایگاه خودشان می روند.
ممکن است از بحث حشر برخی از حیوانات در قیامت استفاده شود و بگوییم که برخی از حیوانات دارای عالم برزخ نیز هستند چون عالم برزخ در واقع عالمی است که بر سر راه تمام کسانی که قرار است محشور شوند، قرار دارد و در حقیقت کسانی که از دنیا می روند تا برپایی روز قیامت، در عالم برزخ بسر می برند.1
____________________________________________
1. ر.ک: بحارالانوار، علامه مجلسی رحمه‏الله، ج 7، ص 276، مؤسسه الوفاء، بیروت / المیزان، علامه طباطبایی رحمه‏الله، ج 7، ص 73 ـ 83، دارالکتب الاسلامیه / نمونه، ج 5، ص 221 ـ 227، دارالکتب الاسلامیه / مجمع البیان، علامه طبرسی رحمه‏الله، ج 10، ص 249، چاپ بیروت.

دکمه بازگشت به بالا