مفهوم زمان در جهان آخرت چیست؟

پرسش:
در عالم آخرت وضع زمان چگونه است؟*

پاسخ:
از ظاهر آیات قرآن استفاده می شود که در قیامت نیز زمان وجود دارد1; ولی معیار و وسیله سنجش آن با دنیا متفاوت خواهد بود، زیرا در دنیا، زمان با حرکت زمین و ماه و خورشید سنجیده می شود، در حالی که نظام دنیا در آستانه عالم آخرت به هم ریخته، خورشید و ماه تاریک می شود، و زمین و زمان تغییر می یابد، چنان که قرآن کریم می فرماید: «یَوْمَ تُبَدَّلُ الاَْرْضُ غَیْرَ الاَْرْضِ وَ السَّماوات‏… ;(ابراهیم،48) در آن روز که این زمین به زمین دیگر، و آسمان ها (به آسمان های دیگری) مبدل می شود»; بنابراین معیار سنجش زمان در قیامت با دنیا متفاوت خواهد بود، که از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست. فقط در قرآن می خوانیم: «… ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْم کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَه مِّمَّا تَعُدُّونَ ;(سجده،5) پس در روزی که مقدار آن هزارسال از سال هایی است که شما می شمرید به سوی او بالا می روند». از این آیه معلوم می شود که در عالم آخرت روزهای آن اگر با روزهای دنیا و زمان جاری در آن تطبیق شود با هزار سال از سال هایی که ما ساکنان زمین می شمریم، برابر خواهد شد.2
____________________________________________
1.ر.ک: نبأ، 23؛ بقره، 25 و…
2. ر.ک: معاد، محمدشجاعی، ج 2، ص 91 ـ 161، نشر شرکت سهامی انتشار.

دکمه بازگشت به بالا