حکم کسی که بعد از نماز متوجه شود که جهت قبله اشتباه بوده

حکم کسی که بعد از نماز متوجه شود که جهت قبله اشتباه بوده است

دکمه بازگشت به بالا