انحراف از قبله تا چه حد مجاز است؟

انحراف از قبله تا چه حد مجاز است؟ انحراف از قبله تا چد اندازه جایز است؟ آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری مکارم سیستانی

دکمه بازگشت به بالا