حکم قبله یابی توسط قبله نما و قطب نما و قواعد علمی

حکم قبله یابی به وسیله قبله نما و قطب نما و همچنین پیدا کردن قبله توسط قواعد علمی چه حکمی دارد؟ مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای مکارم سیستانی

دکمه بازگشت به بالا