حکم چسباندن عکس بازیگران زن خارجی بی حجاب در منزل و مغازه

حکم چسباندن عکس زنان بازیگر خارجی بی حجاب در خانه و مغازه چه حکمی دارد؟ آیا حرام است؟ خامنه ای مکارم سیستانی

دکمه بازگشت به بالا