حکم اعتکاف کسی که بعد از اذان صبح وارد مسجد شود؟

حکم اعتکاف کسی که بعد از اذان صبح وارد مسجد شود؟

دکمه بازگشت به بالا