حکم شرکت در مسابقه ای که از خود بازیکنان پول میگیرند و به برنده جایزه می دهند؟

حکم شرکت در مسابقه ای که از خود بازیکنان پول میگیرند و به برنده جایزه می دهند؟

دکمه بازگشت به بالا