آیا تکرار برخی از فرازهای دعای کمیل و زیارت عاشورا و… اشکالی دارد؟

آیا تکرار برخی از فرازهای دعای کمیل و زیارت عاشورا و... اشکالی دارد؟

دکمه بازگشت به بالا