آیا وسیله را که دیگران دور انداخته اند میتوانیم استفاده کنیم؟

آیا وسیله را که دیگران دور انداخته اند میتوانیم استفاده کنیم؟

دکمه بازگشت به بالا